Witamy

(photos by Katja Goljat)


„Old Guys Say Yes to Community” to projekt Erasmus+, którego celem jest promowanie włączenia starszego mężczyzny w wieku 60 lat lub więcej (zwłaszcza z niskim wykształceniem) do działań edukacyjnych i szkoleniowych, aby pozytywnie wpłynąć na ich samopoczucie, zdrowie, życie społeczne i przyczyniają się do ich ponownego podnoszenia kwalifikacji.

Projekt ma na celu opracowanie i zaproponowanie transnarodowych środków w celu zwiększenia wymiaru uczenia się w organizacjach, które nie zajmują się głównie edukacją (organizacje pozarządowe, organizacje wolontariackie i inne stowarzyszenia) w różnych krajach europejskich. Nauczyciele akademiccy i studenci będą silnie uczestniczyć w tym procesie, a tym samym zacieśniają partnerstwa między organizatorami społeczności i instytucjami edukacyjnymi na wszystkich poziomach. Zostaną opracowane szczegółowe zalecenia i model programu szkoleniowego dla nauczycieli i pracowników społecznych, aby zapewnić stosowanie otwartych i innowacyjnych praktyk edukacyjnych w celu osiągnięcia skoordynowanych i różnorodnych możliwości uczenia się w całej UE. Proces ten będzie silnie wspierany przy użyciu otwartych zasobów edukacyjnych (OER) i innych innowacyjnych strategii nauczania.

Zobacz zdjęcia i filmy z ostatniej konferencji w Lublanie! Zobacz zdjęcia…
  • Erasmus+ Programme of the European Union.
Do góry