Dobrodošli!

(Foto: Katja Goljat)


Namen projekta Old Guys je razviti in predlagati transnacionalne ukrepe za krepitev učnih pristopov v organizacijah (NVO-ji, prostovoljske organizacije in druga združenja) po Evropi, katerih primarna dejavnost ni izobraževanje. K tem prizadevanjem bodo pomembno prispevali univerzitetni predavatelji in študenti, da se bo partnerstvo med izobraževalci v skupnostih in izobraževalnimi ustanovami krepilo na vseh ravneh. Da zagotovimo uporabo odprtih in inovativnih izobraževalnih praks za doseganje usklajenih in raznolikih učnih priložnosti po vsej EU bomo razvili poglobljena priporočila in model za program usposabljanja, namenjen izobraževalcem v skupnosti in drugim skupnostnim delavcem.  Proces bo močno podprt z uporabo prosto dostopnih učnih virov (Open Educational Resources) in drugih inovativnih strategij poučevanja.

Oglejte si fotografije in video iz zaključne konference projekta. Ogled fotografij…
  • Erasmus+ Programme of the European Union.
Top