Cilji projekta

Cilj projekta je spodbujati vključevanje moških, starih 60 let in več (zlasti tistih z nižjo izobrazbo), v učne in izobraževalne dejavnosti, kar bi izboljšalo njihovo počutje, zdravje in družbeno življenje ter prispevalo k njihovemu usposabljanju in izpopolnjevanju. Namen projekta je razviti in predlagati transnacionalne ukrepe za krepitev učnih pristopov v organizacijah po Evropi, katerih primarna dejavnost ni izobraževanje (NVO-ji, prostovoljske organizacije in druga združenja). K tem prizadevanjem bodo pomembno prispevali univerzitetni predavatelji in študenti; tako se bo partnerstvo med izobraževalci v skupnostih in izobraževalnimi ustanovami krepilo na vseh ravneh. Da zagotovimo uporabo odprtih in inovativnih izobraževalnih praks za doseganje usklajenih in raznolikih učnih priložnosti po vsej EU bomo razvili poglobljena priporočila in model za program usposabljanja, namenjen izobraževalcem v skupnosti in drugim skupnostnim delavcem.  Proces bo močno podprt z uporabo prosto dostopnih učnih virov (Open Educational Resources) in drugih inovativnih strategij poučevanja.

Glavni cilji projekta so:

  1. analizirati primere dobre prakse učenja in druženja starejših moških v različnih kontekstih in okoljih, upoštevajoč potrebe, motivacijo in želje starejših moških v izbranih skupnostih na področju skupnostnih dejavnosti, in jim predstaviti možnosti, ki že obstajajo v  različnih skupnostih;
  2. razviti in izvesti izobraževalni program za deležnike v nevladnem sektorju, ki se zanimajo za ali se že ukvarjajo z učenjem in izobraževanjem moških, starih 60 let in več, o tem, kako izboljšati učne možnosti v okviru svojih organizacij;
  3. pripraviti natančna in poglobljena priporočila, namenjena lokalnim skupnostim, ki vključujejo različne organizacije, izvajalce dejavnosti, druge deležnike lokalnih skupnosti itn. za razvoj novih družbenih dejavnosti za starejše moške in možnosti skupnostnega učenja;
  4. izboljšati ozaveščenost različnih deležnikov in ponudnikov družbenih in učnih dejavnosti na ravni skupnosti o tem, kako vplivajo na člane skupnosti, o učnih potrebah starejših moških in o koristih, ki jih imajo od vključenosti v učni proces;
  5. oblikovati uporabniku prijazen informativni in učni portal za krepitev sodelovanja med različnimi akterji in organizacijami na ravni skupnosti ter njihovega poznavanja učnih in družbenih potreb različnih skupin odraslih v skupnostih v sodelujočih državah EU.
  • Erasmus+ Programme of the European Union.
Top